No module Published on Offcanvas position
Is de leefstijlcoach een regisseur?

De leefstijlcoach wordt vaak gezien als regisseur. Volgens mij is dit half waar. Als men bedoeld dat de leefstijlcoach een generalist is die alles overziet en doorverwijst wanneer specialistische kennis nodig is, ben ik het er mee eens. De regie van iemands leven moet echter altijd bij de persoon zelf blijven.

Dit laatste is heel belangrijk. De leefstijlcoach kan de coachee sturen in een richting dat de persoon zijn/haar eigen oplossingen vindt. De persoon zelf dient deze “adviezen” te implementeren en te verankeren. De coachee is dus de regisseur.

Het probleem van bovenstaande is echter dat iemand die bij een leefstijlcoach aanklopt, meestal juiste het overzicht en dus de regie kwijt is. Bovendien is het vaak ook zo dat de persoon al van tien verschillende mensen goed bedoelde adviezen gekregen heeft en juist daardoor door de bomen het bos niet meer ziet.

Een voorbeeld. Een man komt bij een leefstijlcoach met de hulpvraag om 15kg af te vallen. Als de leefstijlcoach hier dieper op ingaat, blijkt de persoon een stress-eter te zijn die door stress van de afgelopen jaren veel te zwaar geworden is. Tevens beweegt hij nauwelijks en slaapt slecht. Deze persoon heeft al veel adviezen gekregen van familie en kennissen. Meer bewegen, Diëten, veranderen van baan en ziekmelden zijn voorbeelden hiervan. De persoon komt wanhopig bij de leefstijlcoach en is duidelijk het overzicht kwijt.

Het mooie van de leefstijlcoach is dat deze een analyse kan maken welke van deze aspecten (voeding, bewegen, stress, slaap) de leefstijlcoach zelf kan behandelen en welke moeten behandeld door een specialist, bijvoorbeeld een diëtist.

Als je dit voorbeeld bekijkt, zou je de conclusie kunnen trekken dat de leefstijlcoach een interim-regisseur is die uiteindelijk de regie weer overdraagt aan de coachee wanneer deze daar aan toe is. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de coachee het heel fijn zal vinden dat iemand het overzicht heeft op het moment dat de coachee dit overzicht mist.

Even terugkomend op de vraag of de leefstijlcoach een regisseur is. In mijn visie is de leefstijlcoach de regisseur van het proces/project om de coachen te begeleiden naar een gezonde leefstijl maar niet van de leefstijl van de cliënt. Dit is dus een eindig traject. De regie over de leefstijl van de coachee blijft dus altijd in handen van de coachee en deze is dus ook zelf verantwoordelijk voor het slagen van het leefstijl coaching traject.

Dit laatste is een heel belangrijk aspect wat vooraf besproken dient te worden met de coachee. Sommige cliënten zullen denken dat de leefstijlcoach een wondertruc heeft en de hulpvraag is opgelost. Ze zullen echter moeten gaan beseffen dat de leefstijlcoach hard zal werken om een gezondere leefstijl aan te dragen maar dat ze zelf nog harder moeten werken om deze te implementeren.

Als de coachee in zal zien dat hij/zij verantwoordelijk is voor het resultaat van het traject, zal de leefstijlcoach meer acteren als adviseur dan als regisseur. Wellicht is de rol van de leefstijlcoach eerst wat meer regisserend, daarna meer adviserend om tenslotte overbodig te zijn.

De leefstijlcoach helpt dus een regisseur om weer regisseur te zijn. Hoe mooi is dat?